Vzdelávanie

V tejto sekcii nájdete materiály, ktoré môžete voľne používať a šíriť. Budú tu uverejnené prezentácie o ochrane biodiverzity a prostredia pre žiakov predovšetkým základných škôl, rôzne materiály či brožúry. Cieľom tejto sekcie je šíriť poznatky medzi verejnosťou, vzdelávať deti, a tiež školských pracovníkov. Materiály budú voľne stiahnuteľné.

Prírodovedný krúžok Sovule

V roku 2017 sme založili prírodovedný krúžok Sovule pre školopovinné deti. Náš tím je tvorený dvoma environmentalistami - Vladimírom Nemčekom a Natáliou Lipovou s bohatými skúsenosťami vo vzdelávaní a odbornej činnosti. Spolu chceme predstaviť deťom svet okolo nás inými očami. Naši krúžkari sú deti so záujmom o prírodu. My im chceme pomôcť v spoznávaní - či už našimi skúsenosťami alebo technickým vybavením. Zároveň je našou úlohou udržať v nich nadšenie z času stráveného v krúžku. Ak sa k nám chcete pridať, dajte nám vedieť, radi privítame nových a nadšených ľudí.

Akcie pre verejnosť

Počas roka pravidelne organizujeme akcie pre verejnosť - obzvlášť cieľené na rodiny s deťmi, ale vítame každého záujemcu o prírodu. V prípade záujmu, sledujte našu stránku a tiež Facebook stránku Sovule. Zameriavame sa na sezónne zaujímavosti ako tok sov, migráciu netopierov a iné. Spolupracujeme s občianskym združením Saola - ochrana prírody, vďaka čomu vieme prepojiť naše aktivity s praktickou pomocou prírode.

Materiály 

Prvá prezentácia je cieľená na žiakov základných škôl (6. ročník), na rozšírenie hodín biológie či environmentálnej výchovy a krúžkov. V prípade záujmu o odborný výklad ma môžete kontaktovať prostredníctvom Twitter konta alebo Facebook stránky.

PDF prezentácia - sovy_pre skoly

Na tomto odkaze nájdete základné informácie o prispôsobení sov k nočnému životu a prežitiu v prostredí.

O spolužití človeka a sov ponúkame krátky súhrn.

Ako spoznáme samca a samicu sovy lesnej? Dozviete sa ako našu najbežnejšiu sovu spoznať počas noci. 

Sú hlodavce škodlivé pre prírodu? V krátkom článku si vysvetlíme ako to v prírode je zabezpečené, a aká je úloha hlodavcov.

Sú mokrade iba kaluže vody alebo sú plné života? Zistíte, že mokrade obohacujú krajinu a prinášajú do nej život.

Poznáte aj iné opeľovače ako včely? Zoznámte sa - čmeľ.

Aj podzemné priestory vytvorené človekom prospievajú biodiverzite. Čo žije v štôlňach?

Prečo má ten netopier nos v tvare podkovy? V článku sa dozviete aj o tvare krídel a uší netopierov.